Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Duseti d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Podatki o podjetju:

Duseti d.o.o.
Parižlje 8/a
3314 Braslovče

ID za DDV:SI 26256746
TRR: SI56 0400 1005 0327 566 NKBM SWIFT: KBMASI2X

Vse cene so v EUR, z DDV in veljajo v trenutku naročila. Kljub naporom, da zagotovimo najbolj ažurne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru bomo kupcu ponudili odstop od
nakupa ali našli rešitev v obojestransko zadovoljstvo.

1. Način plačila

 • z gotovino ob prevzemu
 • s plačilom na račun po ponudbi
 • kartično plačilo

V nekaterih primerih si pri naročilu pridružujemo pravico zahtevati plačilo z nakazilom na račun po predračunu.

2. Dobava blaga

Blago vam bomo poslali v najkrajšem možnem času. Če je rok dobave daljši od 5 delovnih dni vas bomo o tem nemudoma obvestili. V primeru avansnega plačila za blago, ki ni dobavljivo, vam kupnino vrnemo v roku treh delovnih dni.

3. Vračilo izdelkov

Potrošnik ima pravico, da v roku 15 dni podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi za to moral navesti razlog. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.
Edini strošek, ki bremeni potrošnika, je strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu. Sporočilo mora biti poslano pisno ali preko e mail naslova.
Blago je potrebno vrniti skupaj z originalnim računom, nerabljeno, v originalni embalaži, nepoškodovano.

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se zavezuje k varovanju osebnih podatkov v skladu z zakonom ZVOP-1.

4. Poštnina

Poštnina se obračunava doskupnega zneska nakupa 100€ in znaša 5€.

5. Nagradne igre

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri Duseti d.o.o.
Organizator nagradne igre: Duseti d.o.o., s sedežem na naslovu Parižlje 8a, 3314 Braslovče. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. Namen nagradne igre je promocija podjetja Duseti d.o.o., trgovskih znamk, ki jih podjetje zastopa in zahvala strank za zvestobo.

2. OPIS IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na Facebook strani Duseti d.o.o.. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri in upoštevajo korake sodelovanja. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je všečkanje objave, deljenje objave in objava komentarja
na FB strani Duseti d.o.o., kar je podrobneje opredeljeno v nadaljevanju. Noben nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji odstrani katerokoli vsebino, še posebno žaljivo ali neprimerno, kot npr., vendar ne izključno, vsebino, ki spodbuja sovraštvo, nasilje, nadlegovanje, rasizem, spolno, versko ali politično nestrpnost, pretresljivo ali gnusno vsebino. Organizator si prav tako pridržuje pravico, da po lastni presoji iz nagradne igre odstrani kateregakoli udeleženca, še posebno tistega, ki želi na nepravilen, nepošten ali kakršenkoli drugi način, ki ni v skladu s temi pravili, osvojiti nagrado.

3. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da v času navedenega trajanja nagradne igre v komentar pod objavo najave dotične nagradne igre na Facebook strani Duseti d.o.o., zapišejo zahtevani odgovor in/ali označijo prijatelje, všečkajo in delijo objavo. Ko je to storjeno se šteje, da posameznik sodeluje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (kot npr. dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. V času trajanja nagradne igre vsak udeleženec nagradne igre izrecno soglaša s pravili in pogoji nagradne igre ter je z njimi v celoti seznanjen. Udeleženec se prav tako zavezuje, da bo v primeru sodelovanja v nagradni igri v celoti spoštoval njena pravila. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s prejemom nagrade. V kolikor izjava s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe ni podana na opisani način, je organizator ne upošteva. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in sodelavci organizatorja nagradne igre, in sicer ne glede na obliko zaposlitve. Enako velja za njihove ožje družinske člane (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega). Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da kadarkoli in na  kakršenkoli način meni, da je primerno, da preveri, ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje v nagradni igri in da so ta pravila izpolnjena. Če ugotovi, da pogoji za udeležbo določenega udeleženca niso izpolnjeni ali če udeleženec ne ravna v skladu s tem pravilnikom, ima organizator pravico izključiti udeleženca. S sodelovanjem v sami nagradni igri udeleženci soglašajo z uporabo teh pravil, ki so v vseh pogledih dokončne in zavezujoče.

4. NAGRADNI SKLAD IN PODELJEVANJE NAGRAD

Posamezna nagrada ne presega vrednosti 42,00 EUR, zato nagrajenec ni obremenjen z dohodnino. Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti. Navedena vrednost
nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad. Nagrajenec lahko po podelitvi prenese nagrado na tretje osebe. Nagrade se podeljujejo enkratno, ko se naključno izbere nagrajence. Udeleženec v nagradni igri sodeluje, če med trajanjem nagradne igre naredi vse potrebno, da je smatran kot udeleženec. Udeleženec v nagradni igri lahko sodeluje večkrat, a osvoji lahko največ eno nagrado. Dodeljevanje nagrad udeležencem nagradne igre bo potekalo do teden dni po zaključku nagradne igre. Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja v Parižljah. Žrebala bo ekipa ki jo bo sestavljala marketinška ekipa. Sestavljen bo zapisnik, v katerem bo navedeno, kako so bile nagrade razdeljene. Rezultat žrebanja je dokončen in pritožbe niso dovoljene. Rezultat žrebanja bo objavljen na Facebook strani Duseti d.o.o.. Seznam bo vseboval ime in priimek nagrajenca.

5. OBVEŠČANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV TER IZPLAČILO NAGRAD

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo in označitvijo imena profila na Duseti d.o.o. Facebook časovnici ter na dnu tega zapiska. Obveščanje o nagradi in dodatna navodila glede podeljevanja nagrade bodo predložena neposredno nagrajencu v Facebook osebno sporočilo. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade prav tako niso prenosljive na tretjo osebo, razen v primeru razmerja mladoletni udeleženec – zakoniti zastopnik, v kolikor je bila nagrada prevzeta skladno s temi pravili in pogoji sodelovanja. Plačilo davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja nagradne igre. Organizator se zavezuje, da bo za nagrajence od vrednosti nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu s 131. členom veljavnega Zakona o dohodnini. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

6. OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV

Nagrajenec mora organizatorju nagradne igre posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, elektronski naslov in telefonsko številko). Če nagrajenec organizatorju v roku 5 dni ne posreduje navedenih podatkov, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do izžrebanca na podlagi teh pravil. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

7. PREVZEM NAGRAD

Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se posamezni sodelujoči s prijavo k nagradni igri izrecno strinja. Organizator ne odgovarja za nobene napake na darilih. Organizator ni odgovoren za poslane podatke, ki so nepopolni, nerazumljivi ali niso bili prejeti. Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti na stroške organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem dogovoril o drugih načinih prevzema, v kolikor pošiljanje po pošti ne bo mogoče. Vsem nagrajencem, ki bodo organizatorju posredovali svoje podatke, bodo nagrade poslane po pošti na naslov, ki ga bodo sporočili organizatorju, najkasneje v roku 1 meseca. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec,
organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

8. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro, oziroma uradno pooblaščeni osebi. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad, se pravi eventualnih poškodb, zdravstvenih zapletov ali tatvin pri koriščenju.

Organizator prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook,
 • vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali pri izboru nagrad,
 • nedostavljene pošiljke z nagradami,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

9. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Z objavo komentarja in sodelovanje v nagradni igri se udeleženeci strinjajo, da podjetje Duseti d.o.o. zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

 • Ime in priimek nagrajenca,
 • naslov nagrajenca,
 • mobilni telefon nagrajenca,
 • elektronski naslov nagrajenca.

Udeleženci so seznanjeni, da bodo v tem členu navedene osebne podatke delili samo z organizatorjem nagradne igre, ne pa tudi z družbo Facebook ali katero tretjo osebo. Z objavo komentarja in sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženci izrecno soglašajo, da se njihovo ime in priimek javno objavi v primeru, da bodo izžrebani kot dobitniki nagrade. Prav tako s sodelovanjem soglašajo, da organizator njihove objavljane slike ponovno uporabi za namen objav v okviru Facebook strani Duseti d.o.o. s pripisom imena in priimka avtorja. Ostali osebni podatki se zbirajo samo z namenom dostave nagrade in komunikacije s prejemnikom. Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (UREDBA EU 2016/679). Udeleženec nagradne igre izrecno soglaša, da organizator nagradne igre pridobljene osebne podatke uporabi za namene te nagradne igre. Zbrani osebni podatki se bodo hranili 6 mesecev zaradi obravnave dobitnika nagrade, pošiljanja nagrade in eventuelnih reklamacij. Po tem roku bodo podatki o dobitniku izbrisani.
Udeleženec ni obvezan, da deli svoje osebne podatke, vendar pa to v tem primeru ne izključuje možnosti, da ne bo mogel sodelovati v nagradni igri.

Udeleženec ima v vsakem trenutku pravico:

 • od organizatorja zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, popravek ali brisanje osebnih podatkov in omejitev uporabe osebnih podatkov udeleženca,
 • udeleženec ima pravico do pritožbe in prenosa svojih osebnih podatkov,
 • udeleženec ima pravico kadarkoli umakniti soglasje za obdelavo osebnih podatkov, vendar to ne bo vplivalo na legalnost obravnave, ki je temeljila na danem soglasju pred umikom,
 • udeleženec ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

Udeleženec nagradne igre hkrati soglaša, da organizatorju nagradne igre, ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom, dovoli uporabo svojih osebnih podatkov za namene obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni. Podatke lahko organizator nagradne igre obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. največ 5 let po žrebanju. Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za trženjske namene. Udeleženci se zavedajo, da bodo svoje osebne podatke delili z organizatorjem nagradne igre in ne s Facebooku. Osebne podatke, ki jih bo udeleženec delil, se bo uporabilo samo v skladu s temi
pravili.

8. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro, oziroma uradno pooblaščeni osebi. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad, se pravi eventualnih poškodb, zdravstvenih zapletov ali tatvin pri koriščenju.

Organizator prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook,
 • vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali pri izboru nagrad,
 • nedostavljene pošiljke z nagradami,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

9. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Z objavo komentarja in sodelovanje v nagradni igri se udeleženeci strinjajo, da podjetje Duseti d.o.o. zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

 • Ime in priimek nagrajenca,
 • naslov nagrajenca,
 • mobilni telefon nagrajenca,
 • elektronski naslov nagrajenca.

Udeleženci so seznanjeni, da bodo v tem členu navedene osebne podatke delili samo z organizatorjem nagradne igre, ne pa tudi z družbo Facebook ali katero tretjo osebo. Z objavo komentarja in sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženci izrecno soglašajo, da se njihovo ime in priimek javno objavi v primeru, da bodo izžrebani kot dobitniki nagrade. Prav tako s sodelovanjem soglašajo, da organizator njihove objavljane slike ponovno uporabi za namen objav v okviru Facebook strani Duseti d.o.o. s pripisom imena in priimka avtorja. Ostali osebni podatki se zbirajo samo z namenom dostave nagrade in komunikacije s prejemnikom. Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (UREDBA EU 2016/679). Udeleženec nagradne igre izrecno soglaša, da organizator nagradne igre pridobljene osebne podatke uporabi za namene te nagradne igre. Zbrani osebni podatki se bodo hranili 6 mesecev zaradi obravnave dobitnika nagrade, pošiljanja nagrade in eventuelnih reklamacij. Po tem roku bodo podatki o dobitniku izbrisani.
Udeleženec ni obvezan, da deli svoje osebne podatke, vendar pa to v tem primeru ne izključuje možnosti, da ne bo mogel sodelovati v nagradni igri.

Udeleženec ima v vsakem trenutku pravico:

 • od organizatorja zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, popravek ali brisanje osebnih podatkov in omejitev uporabe osebnih podatkov udeleženca,
 • udeleženec ima pravico do pritožbe in prenosa svojih osebnih podatkov,
 • udeleženec ima pravico kadarkoli umakniti soglasje za obdelavo osebnih podatkov, vendar to ne bo vplivalo na legalnost obravnave, ki je temeljila na danem soglasju pred umikom,
 • udeleženec ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

Udeleženec nagradne igre hkrati soglaša, da organizatorju nagradne igre, ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom, dovoli uporabo svojih osebnih podatkov za namene obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni. Podatke lahko organizator nagradne igre obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. največ 5 let po žrebanju. Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za trženjske namene. Udeleženci se zavedajo, da bodo svoje osebne podatke delili z organizatorjem nagradne igre in ne s Facebooku. Osebne podatke, ki jih bo udeleženec delil, se bo uporabilo samo v skladu s temi
pravili.


DUSETI d.o.o., Parižlje 8/a, 3314 Braslovče
TEL.03/7001170
Email:duseti.info@siol.net